Laboratorieudstyr.dk

  
|

MENU


LEKSIKON

Vægt

En vægt er et måleinstrument til at bestemme massen af et legeme ved vejning. En vægt er i virkeligheden en kraftmåler, men hvis en masse kun bliver påvirket af konstant gravitation (her jordens), kan man tillade sig at lave en fast skala, som viser massen i kg som funktion af den placerede masse. En aflæst massestørrelse kan omregnes til kraft i newton via Newtons anden lov F=m*a, hvor a er accelerationen der her er g (den nedadrettede tyngdeacceleration), m er massen i kg, F er i newton=N. Holder man f.eks. 1 kg (f.eks. ca. 1 liter mælk) roligt i hånden, vil hånden grundet mælken, blive tynget af en ekstra kraft på ca. (1 kg)*(9,82 m/s^2) = 9,82 Newton.


Du er her: Vægt - - Alt om laboratorie udstyr

laboratorie laboratorieudstyr stinkskab