Laboratorieudstyr.dk

  
|

MENU


LEKSIKON

Refraktometer

Et refraktometer (eng. refractometer) er et optisk måleapparat, som anvendes til at måle brydningsindekset på forskellige væsker. Der findes forskellige typer refraktometre, hvoraf nogle er stationære og andre håndholdte. Nogle mekaniske og andre digitale. De arbejder dog alle ud fra samme princip om lysets brydningsindeks. Med et refraktometer kan man måle sukkerindholdet i frugt og malt, vandindholdet i honning, frostvæskes evne til at holde væsker frostfrie, massefylde i urin eller syreindholdet i et batteri. Ligeledes kan et refraktometer måle saltopløsninger i fx havvand og alkoholindholdet i klare spiritusser eller alkoholopløsningen i fx IPA sprit i jordvarmeanlæg.


Du er her: Refraktometer - - Alt om laboratorie udstyr

laboratorie laboratorieudstyr stinkskab